Kilka słów o autyzmie

Wstążeczka autyzmuProfesjonaliści definiują autyzm jako zaburzenie rozwojowe o charakterystycznych objawach, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie, zwykle przed upływem 36 miesiąca życia dziecka. Z najnowszych badań wynika, że powstaje ono wskutek oddziaływań różnorodnych czynników natury biologicznej.

Każdego rodzica powinny zaniepokoić poniższe zachowania dziecka charakterystyczne dla autyzmu:

  • nieadekwatny do sytuacji śmiech;
  • brak kontaktu wzrokowego;
  • dziwaczne zachowanie: trzepotanie rękami, jedzenie rzeczy niejadalnych, gryzienie się itp.;
  • potrzeba niezmienności;
  • brak mowy lub powtarzanie słyszanych słów i dźwięków po ich usłyszeniu.

Autyzm występuje u około 15 dzieci na 10 000 urodzeń, w tym około 3-4 razy częściej u chłopców niż u dziewcząt. Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 40 000 osób z autyzmem, a większość z nich nie ma dostępu do fachowej pomocy. Szansą na poprawę zdrowia jest wczesna diagnoza i specjalistyczna terapia. Nasze stowarzyszenie chce dać szansę wszystkim potrzebującym, a także pomóc ich rodzinom.

Zerknij również do wpisu Autyzm dziecięcy w polskiej Wikipedii.