Klub pod Parasolem

W ramach inicjatywy Klub pod Parasolem odbywają się co 2 tygodnie zajęcia uspołeczniające dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Zajęcia te obejmują trening umiejętności społecznych odbywający się w placówce oraz wyjścia uspołeczniające. Trening umiejętności społecznych obejmuje: rozwój samoświadomości (poznawanie swoich słabych i mocnych stron), naukę autoprezentacji, naukę nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, prowadzenie dialogu, wspólne gry i zabawy. Wyjścia uspołeczniające organizowane są do muzeów, kina, teatru, na koncerty, do kawiarni, sklepu, warsztaty zewnętrzne. Celem zajęć jest rozwój społeczny uczestników, zwiększanie ich samodzielności, umiejętności załatwiania różnych spraw niezbędnych w codziennym życiu (np. zakup biletów, wysyłanie listów i inne). W ramach Klubu pod Parasolem prowadzone są zajęcia dla zróżnicowanych wiekowo grup: dla dzieci tzw. Mały Parasol, dla młodzieży tzw. Średni Parasol i dla osób dorosłych tzw. Duży Parasol.

Podsumowanie zajęć Klubu pod Parasolem w roku 2009/2010