Klub Rodziców Osób
z Autyzmem

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie w ramach Klubu Rodziców Osób z Autyzmem prowadziło zajęcia psychoedukacyjne oraz grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem.

Psychoedukacja dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem ma na celu wsparcie w rozwiązywaniu trudności wynikających z obecności w rodzinie osoby z autyzmem. Każde spotkanie poświęcone jest innemu zagadnieniu jak na przykład zachowania trudne, komunikacja, relacje rodzinne itp. Zajęcia te prowadzone były przez mgr Kamilę Morzyniec i mgr Agnieszkę Koczerę.
Spotkania grupy wsparcia każdorazowo koncentrują się na temacie ściśle związanym z blaskami i cieniami ich codziennego życia. Temat przewodni jest punktem wyjścia do refleksji nad sobą. Udzielając sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego, Rodzice dzielą się swymi radościami, smutkami, problemami oraz doświadczeniem w pokonywaniu trudności i użytecznymi informacjami. Niejednokrotnie sama obecność pomaga uczestnikom uzyskać nowe spojrzenie na trudności z jakimi się zmagają, ale także dotrzeć do indywidualnych dla każdego zasobów pomagających przezwyciężać własne słabości. Obecność na spotkaniach nie tylko może przynieść odpowiedź na nurtujące Rodziców pytania, ale być okazją do zawiązania nowych znajomości, a nawet przyjaźni. Czas poświęcony na poznanie siebie niesie ze sobą lepsze zrozumienie potrzeb innych a przede wszystkim potrzeb własnego dziecka. Spotkania prowadzone były przez mgr Kamilę Morzyniec i mgr Wioletę Lesiak.

W chwili obecnej spotkania te są zawieszone z powodu braku wystarczającej ilości chętnych. Spotkania zostaną wznowione, gdy zgłosi się odpowiednia ilość zainteresowanych. Prosimy o zgłaszanie swojej chęci udziału w Klubie Rodziców poprzez kontakt z:
Kamila Morzyniec: , 695113324.