Zarząd Oddziału

Prezes Zarządu – Hanna KOZŁOWSKA–FURGAŁ

Wiceprezes Zarządu - Sylwia OSMAŃSKA

Sekretarz Zarządu - Lidia POTOK

Skarbnik – Beata NOWAK

Członek Zarządu:

Ewa GÓRSKA – BOBEK