Projekty

Program „Uczenie Się Przez Całe Życie” – Program Leonadro da Vinci. (Projekty partnerskie)

„Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Specjal Educational Needs” – Tworzenie idealnego modelu poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czas trwania projektu:

2010 – 2012

Wnioskowana kwota dotacji:

25000 Euro

Koordynator:

Šiauliai University, Faculty of Social Welfare and Disability Studies, Lithuania

Partnerzy projektu:

Cel projektu:

Opracowanie idealnego modelu poradnictwa dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o doświadczenia krajów partnerskich

Planowane działania:

 1. Przeprowadzenie badań dotyczących sytuacji poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w każdym kraju partnerskim.
 2. Ocena pozytywnego doświadczenia poszczególnych instytucji i krajów, w zakresie określenia i konceptualizacji podstawowych kategorii, które gwarantują sukces poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Analiza osiągnięć poszczególnych instytucji i krajów w budowaniu  modelu poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 4. Analiza porównawcza modeli poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych istniejących w poszczególnych krajach.
 5. Opracowanie teoretycznego idealnego modelu poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Określenie istotnych implikacji praktycznych dla systemu edukacji w krajach partnerskich.
 7. Rozpowszechnianie osiągnięć projektu w każdym z państw partnerskich: publikacja badań, film DVD, konferencja naukowa.

Rezultaty:

 1. Idealny model poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Modyfikacja systemu kształcenia w związku z  uwzględnieniem praktycznych implikacji projektu.
 3. Publikacje poświęcone poradnictwu zawodowemu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Film DVD.
 5. Strona WWW.
 6. Konferencje naukowe.
 7. Dalsza współpraca partnerów zmierzająca do opracowania projektu w zakresie transferu innowacji.

Efekt:

 

Jest to książka, która jest efektem tego projektu, zawiera ona informacje dotyczące doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi istniejącymi w każdym z państw partnerskich ponad to można w niej odnaleźć projekt idealnego modelu doradztwa zawodowego. W skrócie każde państwo biorące udział w tym projekcie opisało jak w ich kraju wygląda to doradztwo zawodowe.

Więcej informacji: