Projekty międzynarodowe

Activate Yourself!

Celem projektu jest wzmocnienie aktywnego uczestnictwa osób z ASD w życiu społecznym. Pierwszy etap polega na zgromadzeniu danych na temat zainteresowań osób z ASD dotyczących polityki i demokracji.

Vocational Education with embedded Social inclusion Tactics for Autistic

People (VESTA), program: Leonardo da Vinci 2012-2014 Leonardo da Vinci – (lata 2012–2014) – 22.000,00 EURO http://vesta3.webnode.gr

„Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs”

LEONARDO DA VINCI Partnerships 2010-2012

“How to talk to be understood”

Self-education program of social communication for autistic adults – Grundtvig 2007-2009

ON-LINE TRAINAUTISM: Training about disorders of the autistic spectrum

Grundtvig 2001-2004