Konferencje

Międzynarodowe konferencje naukowe:

  • International Symposium “Vocational counselling in the context of education practice in Poland” 01.12.2011 r.
  • IX Międzynarodowy Kongres „Autism-Europe” w Catanii (Sycylia) 8-10.10.2010 r. (relacja z kongresu)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Rain Man jest wśród nas” Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym, Kraków 27-29 listopada 2008 r. (program konferencji)
  • Międzynarodowe Seminarium “SELF and SOCIETY”, 21-22.01.2006 r.
  • Międzynarodowe Spotkanie Naukowe “Jakość życia w autyzmie – problemy etyczne, prawne i psychologiczne”, 29.05.2004 r.
  • Międzynarodowe Spotkanie Naukowe “System pomocy osobom z autyzmem w kontekście praw człowieka”, AP Kraków, 25-27.11.2000 r.
  • Sympozjum Naukowe “Modyfikacja zachowań w teorii i praktyce”, AP Kraków, 30.11.1999
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Autyzm wyzwaniem naszych czasów”, WSP Kraków, 1-3.12.1998 r.