O nas

Logo KTA O/KrakówDo KTA O/Kraków należy ok. 70 rodzin osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Obejmuje on swoim działaniem ok. 250 osób (rodziny, profesjonaliści, wolontariusze). W ostatnim roku do krakowskiego oddziału towarzystwa przystąpiło 7 nowych członków. Towarzystwo utrzymuje mniej więcej stałą liczebność. Ze względu na coraz lepsze wypełnianie zadań terapeutycznych i edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty i służby zdrowia rola organizacji pozarządowych bardzo zmieniła się w ostatnich latach. Oddział zatrudnia na umowę zlecenie lub umowę o pracę około 20 terapeutów i konsultantów.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prowadzenie wcześniej zaczętych projektów np. „Autyzm-Akademia NGO”. Podjęto także nowe zadania,  m.in. rozpoczął swą działalność „Klub Pod Parasolem – junior” (tzw. Mały Parasol) skupiający dla wysoko funkcjonujące dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami.

Rok 2007 to także dalsze udoskonalanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy Deszczowych Ludzi  dla osób z autyzmem poprzez kontynuację remontów, wyposażanie go w dodatkowy sprzęt terapeutyczno-rehabilitacyjny itd.

W listopadzie 2007 siedzibie KTA o/Kraków odbyła się wizytacja pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oceniających realizację półtorarocznego projektu „Klub Pod Parasolem- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem”. Stowarzyszenie uzyskało pozytywną opinię wizytujących.

W dniach 5-12.02.2007 w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych zorganizowana została wystawa prezentująca 15 lat działalności  KTA O/Kraków oraz Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego (obecnie ZSS nr 13 i NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem), a także z kilku innych krakowskich ośrodków zajmujących się problematyką autyzmu.

W roku 2007 KTA o/Kraków uzyskał wsparcie dla realizacji międzynarodowego projektu Grundtwig „Jak mówić, żeby inni nas rozumieli”.

Dokumenty: