Granty i grantodawcy

Granty 2013 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 • Wieloletni kontrakt – Środowiskowy Dom Samopomocy – 172 260,00 zł
  PZU Fundacja
„Pomóżmy Zdobyć Uśmiech” – konkurs dotacyjny, czas trwania od 01.07 do 31.12  – 50.000,00

Urząd miasta Krakowa

„Autyzm to nie choroba lecz wymaga terapii” – konkurs dotacyjny czas trwania od 01.06 – 30.11 – 9.000,00
Fundusz Społeczny Notariatu
„Ja też potrafię”  – konkurs dotacyjny, czas trwania od 10.11.2013 do  30.04.2014 – 30.000,00
PFRON 
Prowadzenie ponadregionalnej, sieciowej, systematycznej rehabilitacji osób z autyzmem w partnerstwie – od 01.04.2013 do 31.03.2014 – 171.901,00

Granty 2012 rok

Leonardo da Vinci – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 • Uczę się przez całe życie – 2012 – 2014 – 22 000,00 €

PFRON

 • Prowadzenie ponadregionalnej, sieciowej, systematycznej rehabilitacji osób z autyzmem w partnerstwie – 224 462,19 zł (KTA o/Szczecin).

Małopolski Urząd Wojewódzki

 • Zrozumieć świat postawiony na głowie – 24 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 • Wieloletni kontrakt – Środowiskowy Dom Samopomocy – 172 260,00 zł

PZU Fundacja

 • „Pod parasolem – wsparcie dla Rainmana” – konkurs dotacyjny „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży” – 49 000,00 zł

Granty 2011 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 • Wieloletni kontrakt – Środowiskowy Dom Samopomocy – 172 260,00 zł

PFRON

 • Prowadzenie ponadregionalnej, sieciowej, systematycznej rehabilitacji osób z autyzmem w partnerstwie – 260 635,00 zł (KTA o/Szczecin, KTA o/Łódź).

Granty 2010 rok

Leonardo da Vinci – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 • Uczę się przez całe życie – 2010 – 2012 – 25 000,00 €

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 • Wieloletni kontrakt – Środowiskowy Dom Samopomocy – 156 000,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 • Wolontariusz w pracy z osobami z autyzmem – warsztaty – 4 000,00 zł

PFRON

 • Prowadzenie ponadregionalnej, sieciowej, systematycznej rehabilitacji osób z autyzmem w partnerstwie – 204 814,00 zł (KTA o/Szczecin, KTA o/Łódź).

Granty 2009 rok

PFRON

 • Prowadzenie ponadregionalnej, sieciowej, systematycznej rehabilitacji osób z autyzmem w partnerstwie – 218 814,00 zł
 • Cykl publikacji – Poznać lepiej świat autyzmu – 50 850,00 zł

GRUNDVIG – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 • Uczę się przez całe życie – 2008 – 2009 – 18 000,00 €

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 • Wieloletni kontrakt – Środowiskowy Dom Samopomocy – 156 000,00 zł

Granty 2008 rok

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • „Lato deszczowych ludzi – krajowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej z autyzmem” – 46 900,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 • Wieloletni kontrakt – Środowiskowy Dom Samopomocy – 143 000,00 zł

Urząd Miasta Krakowa

 • Żeby było lepiej – rehabilitacja fizyczna, psychiczna i społeczna osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – 20 900,00 zł

PFRON

 • Prowadzenie sieciowej, intensywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z autyzmem w różnych typach placówek Krajowego Towarzystwa Autyzmu – 290 000,00 zł
 • Wydawnictwa – 20 000,00 zł

Środki przejściowe PL2005/017-488.01.01

 • Wyjść ze szklanej pułapki – Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie działań pomocowych na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin – 44 000,00 € – projekt dotowany ze środków Unii Europejskiej.
  Raport końcowy z realizacji projektu

Grundtvig

 • Uczę się przez całe życie – 2008 – 2009 – 18 000,00 €

Fundacja Stefana Batorego

 • Ekologiczny system wsparcia dla osób z autyzmem – wizyta studyjna i warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Europy Środkowo-Wschodniej

Granty 2007 rok

Urząd Miasta Krakowa

 • Informacja jest w cenie – 2 600,00 zł
 • Świetlica dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – 23 100,00 zł
 • Obóz rehabilitacyjno – wypoczynkowy dla osób z autyzmem i ich rodzin – 7 100,00 zł

PFRON

 • Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z autyzmem w ośrodkach wspierająco- aktywizujących oraz Grupie Wsparcia dla Rodziców osób z autyzmem- 84 400,00 zł

Małopolski Urząd Wojewódzki

 • KTA – organizacja samopomocowa – 8 500,00 zł
 • Świetlica dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – 22 000,00 zł

MOPS na podstawie wieloletniego kontraktu

 • Środowiskowy Domu Samopomocy Deszczowym Ludziom – 134 000,00 zł
 • Dodatkowe środki na realizację zadania 13 482,00 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • „Klub Pod Parasolem” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem
  – 84 037,50 zł

Granty 2006 rok

Urząd Miasta Krakowa

 • Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzeństwa
  – 4 500,00 zł
 • Deszczowe Dzieci osoby z autyzmem i ich rodzeństwo – 3 000,00 zł
 • Świetlica dla osób z autyzmem – 18 000,00 zł

Phare

 • „Inny nie znaczy gorszy -rozwój działań samopomocowych na rzecz osób z autyzmem”
  – dotacja 28 500,08 €

PFRON

 • Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z autyzmem w ośrodkach wspierająco-aktywizujących oraz Grupie Wsparcia dla Rodziców osób z autyzmem – 72 900,00 zł

Małopolski Urząd Wojewódzki

 • Rainman jest wśród nas- podtrzymywanie aktywności życiowej i społecznej osób z autyzmem
  – 12 000,00 zł
 • Razem możemy więcej cz. II- uruchomienie aktywności środowisk lokalnych w celu wspierania rodzin osób z autyzmem – 8 000,00 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • „Klub Pod Parasolem”- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem
  – 40 015,50 zł

MOPS na podstawie wieloletniego kontraktu

 • Środowiskowy Domu Samopomocy Deszczowym Ludziom – 133 800,00 zł