INFORMACJA: Pozyskiwane środki finansowe z PFRON i od sponsorów są wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe, w tym zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz utrzymanie Domu.

Krajowe Towarzystwo
Autyzmu Oddział
w Krakowie
Rok założenia: 1991 Kraków

Działa na rzecz dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin.
Od 2004 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, gdzie odbywają się zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne i rehabilitacje.
Klub pod Parasolem oferuje treningi umiejętności społecznych dla wysokofunkcjonującej młodzieży z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Od lat prowadzimy wiele projektów dzięki którym pomagamy wyrównywać szanse między zdrowymi i chorymi. Autyzm to brak mowy lub opóźniony jej rozwój, duże trudności w kontaktach społecznych, dziwne zachowania, czasem autoagresja i agresja, nadwrażliwość w zakresie zmysłów.

1%
TWOJEGO PODATKU TO NADZIEJA NA LEPSZE ŻYCIE NASZYCH PODOPIECZNYCH. WSPIERANIE ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA W ŚWIECIE