Prośba o wsparcie rzeczowe

Świetlica dla Osób z Autyzmem KTA o/Kraków zwraca się z uprzejmą prośbą o bezpośrednie wsparcie podejmowanych działań – prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

Cenne dla Świetlicy byłoby ofiarowanie na jej rzecz potrzebnego Nam wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: , zostanie wówczas przesłana lista potrzebnych Nam rzeczy.

Będziemy bardzo wdzięczni za okazaną życzliwość.