Podziękowanie dla firmy Klukowski – Wilczyńscy s.c.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie w imieniu Osób z Autyzmem składa serdeczne podziękowania dla firmy Klukowski – Wilczyńscy s.c.,wyłącznego dystrybutora produktów firmy Piatnik za przekazanie puzzli, kart i gier tej firmy.

Szczególne podziękowania dla Pana Łukasza Wilczyńskiego.

 

Bardzo dziękujemy za okazaną nam życzliwość