Podziękowanie dla firmy IKEA Retail sp. z o.o.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie w imieniu Osób z Autyzmem składa serdeczne podziękowania dla firmy IKEA Retail Sp.z o.o. za przekazanie darowizny rzeczowej na łączną kwotę 1 000,00 zł. Dziękujemy za krzesła, lampy, ręczniki oraz inny drobny sprzęt gospodarstwa domowego.

Szczególne podziękowania dla Pani Moniki Faron.

Bardzo dziękujemy za okazaną nam życzliwość