Informacja o turnusie rehabilitacyjnym

Szanowni Państwo,

Podobnie jak w ubiegłym roku, KTA O/Kraków organizuje w Wiśle, w dniach od 18 czerwca do 2 lipca 2011 r. turnus rehabilitacyjny dla osób z autyzmem i ich prawnych opiekunów. Pierwszeństwo w ubieganiu się o uczestnictwo w tym turnusie mają osoby, które co najmniej od roku są członkami KTA O/Kraków i nie zalegają ze składkami członkowskimi.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca maja w biurze KTA O/Kraków przy ul. Grottgera 3, lub telefonicznie pod numerem 12/631-30-15.

Dyrektor Administracyjny

Elżbieta Hebenstreit