Życzenia Świąteczne

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie w imieniu Osób z Autyzmem
składa serdeczne podziękowania dla
Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A.Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Krakowie za ofiarowanie 2500 zł w ramach programu społecznego „podzielmy się ciepłem”.