Pierwsze spotkanie państw partnerskich projektu Leonardo Da Vinci na Litwie

Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/Kraków bierze udział, jako jeden z partnerów, w Projekcie Leonardo Da Vinci: „ Creation of Ideal Model of Vocational Counselling for Children with Special Education Needs” (dotyczącego doradztwa zawodowego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spotkanie odbyło się 26- 29 października 2010 r. w Siouliai, Litwa.

W projekcie ostatecznie bierze udział siedem państw partnerskich, które podczas pierwszego spotkania reprezentowali: Finlandia- Anne Suomala, dyrektor pedagogiki; Niemcy- Karl- Heinz Schindler i Ursula Spichtinger; Litwa- Ingrida Baranauskiene , Liuda Radzeviciene, Benas Gudianavicius i Monika Gruslyte; Szwecja- Sven Aspelund i Jan Astrand; Francja- prof.. Serge Ebersold i Nel Saumont; Włochy- prof. Porfirio Grazioli oraz Polska- Barbara Dudek, Katarzyna Lisowska, Katarzyna Zielińska.

Podczas tego spotkania omówione zostały wstępne założenia projektu i zadania każdego z Państw. Kolejne spotkanie w lutym 2011 roku w Niemczech, podczas tego spotkania Litwa jako koordynator projektu przedstawi badania etnograficzne dotyczące dworactwa zawodowego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Litwie, co będzie podstawą do dyskusji nad metodologią projektu.

Strona projektu: http://www.buf.kristianstad.se/leonardo/