Warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy

W październiku odbyły się warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy Krajowego Towarzystwa Autyzmu o/Kraków. Dwudniowe warsztaty szkoleniowe „Praktyczne aspekty pracy z osobą z autyzmem niepełnosprawną intelektualnie” prowadził mgr Andrzej Golonka. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki.