Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KTA Oddziału
w Krakowie
.


Pokaż lokalizację na większej mapie

Zebranie odbędzie w dniu 16 maja 2009 r. (sobota) o godz. 9.15 (pierwszy termin) a w przypadku braku kworum o godz. 9:30 w budynku Teatru KTO mieszczącym się przy ul. Gzymsików (tuż obok siedziby KTA O/Kraków). Dojazd autobusami linii 114, 139, 159, 164, 169, 179, 208 (przystanek Radio-Kraków) oraz tramwajami linii 4, 8, 13, 14, 38 do Placu Inwalidów).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad
2. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu w 2008 r.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008.
4. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom
5. Wybór nowych władz stowarzyszenia
6. Spotkanie z przedstawicielem MOPS-u
7. Wolne wnioski

Przed i po zebraniu załatwiane będą sprawy organizacyjne i administracyjne. Jeśli chcecie Państwo mieć wpływ na działania podejmowane przez stowarzyszenie oraz pewność, że nasze inicjatywy dobrze służą osobom z autyzmem i ich rodzinom (czyli Wam osobiście), nie może Was tu zabraknąć.